dodano: 2020-11-27

                       

                     Drodzy Państwo, prosimy o zapoznanie się z decyzją Dyrektor Szkoły

                                           podjetą w porozumieniu z Radą Rodziców.