Nauka przez zabawę,
ale nie zabawa zamiast nauki.

jak pracujemy

Każdy uczeń przyjęty do naszej placówki poddawany jest diagnozie w celu opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

Do oceny możliwości i potrzeb dzieci stosujemy: Profil Psychoedukacyjny PEP-R
E. Schoplera, Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową,
Profil Osiągnięć Ucznia J. Kielina oraz autorskie skale do Wielofunkcyjnej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Indywidualnie dobieramy metody pracy, w zależności od potrzeb uczniowie uczestniczą
w zajęciach dodatkowych.

prowadzimy różnorodne zajęcia specjalistyczne:

alternatywne i wspomagające metody komunikacji

logopedia


integracja sensoryczna

 
 
 

logorytmika

 
 
 

metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej A.Tomatisa

 
 
 
 gimnastyka korekcyjna
 

hipoterapia (odpłatnie)

 
 

terapia informatyczna

 
 

arteterapia

 
 

terapia przez sport

 
 

terapia przez teatr

 
 

terapia przez zabawę dla uczniów klas I-III

 
 
 
 

zajęcia prozdrowotne

 
 
 

stosujemy specjalistyczne metody terapii:

stymulacja mono- i polisensoryczna

metoda F.Affolter  

ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Dobrego Startu 

metoda werbo-tonalna

elementy technik behawioralnych

metoda czytania globalnego Glena Domana

nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną wg prof. Jagody Cieszyńskiej

metoda Marii Montessori

HANDLE

Programy Aktywności — Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja
Marianne Knill i Christopher Knil

system „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej

terapia taktylna

terapia czaszkowo - krzyżowa

system percepcyjno-motoryczny Kepharta, metoda projektów i wiele innych.

zajęcia pozalekcyjne

koło przyrodnicze
koło języka angielskiego
Drużyna Harcerska Karamba
zajęcia taneczne FOLK DANCE
koło teatralne
koło Caritas
koło techniczno-plastyczne "Pląs"
zespół wokalny "Akcent"
zajęcia socjoterapeutyczne
koło fantasy
koło informatyczne