dodano: 2017-07-26

"Świat dookoła nas" w ZSS4 w Łodzi

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach zadania „ŚWIAT DOOKOŁA NAS” W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 W ŁODZI- PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ” , którego koszt całkowity wynosił 19.926,28 PLN z czego otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.zainwestujwekologie.pl) wynosiło 16.876,00 PLN zrealizowano następujące wydarzenia:

Wycieczki:

1. Wycieczka autokarowa Łowicz- Nieborów- Maurzyce- Bolimów- Budy Grabskie

2. Wycieczka autokarowa Łagiewniki- Rogów.(Rogów -warsztaty w muzeum lasu i warsztaty edukacyjne na ścieżce edukacyjno – przyrodniczej w Łagiewnikach)

3. Wycieczka autokarowa Tomaszów Mazowiecki- Spała- Inowłódz oraz Groty Nagórzyckie

4. Przedborski Park Krajobrazowy Sulejów

5. Zajęcia dydaktyczne w Oczyszczalni ścieków w Łodzi

6. Muzeum Kanału Dędka – „ Z biegiem Łódzkich wód

7. Wycieczka autokarowa Bełchatów- Piotrków Trybunalski

 

Zgodnie z harmonogramem odbyło się 5 konkursów:

1. Dnia 28.10.2016r. odbył się XII Szkolny Turniej Wiedzy o Ekologii i Środowisku „Dbamy o Ziemię- bioróżnorodność”- klasy edukacyjno– terapeutyczne szkoły podstawowej i gimnazjum. W konkursie wzięły udział 3-osobowe zespoły z pięciu klas– w sumie 18 uczniów.

2. Dnia 23.11.2016r. odbył się Międzyszkolny konkurs plastyczno- techniczny pt. „Wodny Świat”. W konkursie wzięli udział uczniowie z łódzkich szkół i przedszkoli w sumie 30 zespołów.

3. Dnia 25.11.2016r. odbył się szkolny konkurs techniczny pt. „Ekologiczny karmnik dla ptaków”. W konkursie udział wzięli uczniowie 8 oddziałów szkoły podstawowej i przedszkola.

4. Dnia 24.05.2017r. odbył się szkolny konkurs plastyczny pt. „Woda to życie”. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjum 25 uczniów w 6 klas.

5. Dnia 24.05.2017r. odbył się szkolny konkurs wiedzy pt. „Woda źródłem życia”. W konkursie wzięło udział 6 zespołów edukacyjno- terapeutycznych.

W szkole ponadto odbyły się różnego rodzaju działania i imprezy mające na celu przybliżenie uczniom zagadnień z zakresu ekologii:

- dokarmianie ptaków, wykonanie karmników- wszystkie klasy;

- zamieszczanie materiałów promujących zdrowy styl życia i zachowań ekologicznych na stronie internetowej szkoły- uczniowie gimnazjum;

- segregowanie śmieci, zbiórka makulatury i nakrętek plastikowych- wszyscy uczniowie;

- wykonywanie prac plastyczno – technicznych z surowców naturalnych (liście, kasztany, kora) oraz surowców wtórnych- uczniowie całej szkoły;

 

- dnia 1.06.2017r. odbył się piknik ekologiczny, w którym uczestniczyły dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum; uczniowie mięli do wykonania różnego rodzaju zadania np. segregowanie śmierci, doświadczenia z wodą- co płynie, a co tonie, wykonanie obrazków z trocin, gałązek itp., ekologiczne zagadki;