dodano: 2018-08-01

Drodzy Państwo,

ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani Jadwigi Galickiej - Załęskiej. Pani Jadwiga była dyrektorem naszej szkoły w latach 1982-2003. Pogrzeb odbędzie się jutro tj. 2 sierpnia br. o godzinie 13.15 na cmentarzu Doły, przy ulicy Smutnej.

W związku z tą przykrą okolicznością chcielibyśmy przywołać kilka faktów z życia zawodowego Pani dyrektor. Jako pierwsza w historii szkolnictwa specjalnego zorganizowała w naszej szkole oddział przedszkolny i „szkołę życia”. Zmodernizowała placówkę, przeprowadziła szereg remontów. Zorganizowała salę gimnastyki korekcyjnej, przekształciła pomieszczenia piwniczne w pracownię techniczną i izbę harcerską Pozyskała budynek stojący na posesji obok szkoły - dziś budynek B - oraz przeniosła tam oddział przedszkolny i klasy nauczania początkowego.

Pani dyrektor Jadwiga Galicka - Załęska pozyskała do współpracy ze szkołą szeroki krąg instytucji wspomagających działalność dydaktyczną i wychowawczo – opiekuńczą. Nawiązała współpracę z wydziałem pedagogicznym Uniwersytetu Łódzkiego i w szkole zaczęły odbywać się praktyki studenckie. 

Za Jej kadencji w 1985 roku nasza szkoła otrzymała imię i sztandar. Patronem szkoły został Jan Brzechwa. W 1992 roku w szkole powstał Klub Seniora. W 2000 roku powołany został Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w skład którego weszły – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 128 i Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 58.

Dyrekcja, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy naszej szkoły pragną przekazać rodzinie Pani Jadwigi wyrazy współczucia oraz szczere kondolencje.