I gdy dołek i gdy górka naszym znakiem zawsze CZWÓRKA!!!

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 128
im. Jana Brzechwy w Łodzi

to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie w różnym stopniu oraz dla dzieci z autyzmem.

Oddziały przedszkolne
Szkoła Podstawowa 
Oddziały rewalidacyjno – wychowawcze
Wczesne Wspomaganie Rozwoju

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (bezpłatne) przy SP Nr 128

- oddział dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym 
(liczba dzieci w grupie: od 6 do10)

- oddziały dla dzieci z autyzmem (liczebność: 2 - 4)

SZKOŁA PODSTAWOWA

- klasy dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym (10 – 16 uczniów)

- klasy edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
(6 - 8 uczniów)

- klasy dla uczniów z autyzmem i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (2 - 4 uczniów)

- klasy dla uczniów z autyzmem i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (2 – 4 uczniów)

ODDZIAŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim
(2 – 4 podopiecznych) – klasy na terenie szkoły oraz w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Ćwiklińskiej 5a.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE - dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych. 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których występują trudności rozwojowe. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Celem podejmowanych działań jest stymulowanie wszystkich sfer rozwoju dziecka oraz wspieranie jego rodziny w procesie terapii. Z dziećmi pracują doświadczeni specjaliści - pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej. Program terapeutyczny opracowywany jest w oparciu o wieloprofilową diagnozę funkcjonalną. W pracy z "maluchami" wykorzystywane są psychopedagogiczne metody wspierania rozwoju, mi.in. elementy metody werbotonalnej, M. i Ch. Knill, E. Schoplera, stymulacji mono i polisensorycznej, elementy metody Montessori i metody behawioralnej.

SZKOŁA JEST CZYNNA W GODZINACH 700-1700

W szkole zorganizowane są cztery odrębne świetlice, w kórych uczniowie odrabiają zadane prace,
bawią się lub odpoczywają. 

 

rekrutacja

Do naszej szkoły uczniowie przyjmowani są nie tylko od 1 września, ale również w ciągu całego roku szkolnego, na każdym etapie nauki.
Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydawanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
lub Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego
i Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi.

Potrzebne jest też SKIEROWANIE do naszej szkoły wydawane na wniosek rodziców
przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Pobierz wniosek: wzór wniosku

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.
Prosimy również o dostarczenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

 

baza lokalowa

Nasza placówka położona jest w bliskim sąsiedztwie pięknego parku. Szkoła zajmuje dwa budynki – większy dwupiętrowy z wygodnym podjazdem i wewnętrzną windą

 

oraz mniejszy, parterowy, gdzie uczą się przedszkolaki
oraz kilka klas dla uczniów z autyzmem.

Szkoła otoczona jest zielenią, na terenach rekreacyjnych znajduje się wiele przestrzeni do prowadzenia gier i zabaw ruchowych, miejsce do gry w piłkę, ogródek z kwiatami oraz plac zabaw dla dzieci.

Dzieci uczą się w słonecznych, kolorowych klasach. Dysponujemy zarówno mniejszymi, przytulnymi salami, jak i dużymi, przestronnymi, dla liczniejszych grup dzieci.

 

Uczniowie korzystają z pracowni informatycznej wyposażonej w nowoczesne komputery,

klasy ze specjalnymi pomocami dydaktycznymi Montessori.

Pracownia geograficzna wyposażona jest w tablicę interaktywną, która dodatkowo uatrakcyjnia prowadzone lekcje.

Posiadamy atrakcyjną bazą do zajęć sportowych – w szkole znajduje się duża, nowocześnie wyposażona sala gimnastyczna oraz dwie klasy, w których odbywa się gimnastyka korekcyjna.

W placówce mieszczą się trzy pracownie terapii logopedycznej, w jednej z nich prowadzone są również zajęcia metodą Tomatisa, gabinet zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, sala integracji sensorycznej oraz stymulacji polisensorycznej.

W szkole dysponujemy własną kuchnią, w której przygotowywane są śniadania i domowe obiady. W ich przyrządzaniu pomagają praktykanci z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2. Staramy się, by posiłki były nie tylko smaczne, ale też różnorodne
i zdrowe.

 

Po zakończonych lekcjach część uczniów korzysta z zajęć świetlicowych. W mniejszym budynku zajęcia te odbywają się w przestronnej sali przedszkola oraz dodatkowo w dwóch klasach lekcyjnych dostosowanych dla mniejszych grup dzieci. W głównym budynku świetlica zajmuje bardzo dużą salę, pozwalającą na swobodną zabawę wielu dzieciom. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy - 11 stanowisk ufundowanych przez Hewlett Packard.  Z kawiarenki internetowej w godzinach popołudniowych, razem ze swoimi dziećmi mogą korzystać również rodzice.

 

Uczniowie i nauczyciele często korzystają z biblioteki szkolnej. Znajduje się tu bogaty księgozbiór. Mamy pięknie ilustrowane, z dużym drukiem książeczki dla dzieci, literaturę młodzieżową, dział powieści historycznej, przygodowej, science fiction, lektury. Nauczyciele korzystają z zasobów dobrze zaopatrzonej biblioteczki pedagogicznej.
W bibliotece istnieje Centrum Multimedialne, wyposażone w sprzęt komputerowy, które stworzyło możliwość organizowania ciekawych zajęć edukacyjno – wychowawczych, służy dzieciom do zabaw i rozwijania zainteresowań.

Biblioteka to miejsce odpoczynku, dzieci znajdują tu ciszę, chwilę wytchnienia od szkolnego gwaru. Mogą zająć się grami edukacyjnymi i stolikowymi, porysować, przejrzeć czasopisma, komiksy, pobudować z klocków.  

W szkole znajdują się zadbane toalety – nowoczesne, przestronne,
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.