dodano: 2019-01-21

Drodzy rodzice,

z uwagi na wysoką absencję chorobową nauczycieli, w dniach 21 - 25. 01
będą się odbywać wyłącznie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

                                                                                       Dyrektor SP Nr 128