dodano: 2021-11-26

                                                                          UWAGA!

 

                                                           Komunikat o kwarantannie!

Szanowni Państwo, w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
wydał komunikat o kwarantannie dla uczniów 
oraz pracowników szkoły
którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną w dniu 24 listopada 2021 r. 
Osoby objęte kwarantanną zostały o tym poinformowaneKwarantanna do dnia 4 grudnia.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3   i 4 ustawy z dnia   5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń   i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325     z późn. zm.),  § 7 ust. 1 pkt 4   i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U.   z 2021 r.  poz. 351 z późn. zm.)  
w związku z ustalonym kontaktem   z osobą zakażoną  SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie  od dnia 26.11.2021r. do dnia 04.12.2021r. w miejscu zamieszkania
3 uczniom oraz  pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt  z osobą zakażoną  SARS-CoV-2  w dniu 24.11.2021r.
w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 128 w Łodzi,ul. Niciarniana 2a


Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi informuje, iż osoby zaszczepione podwójną dawką szczepionek Comirnaty f-my Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca minimum 14 dni po drugiej dawce oraz jedną dawką szczepionki Johnson & Johnson minimum 14 dni po zaszczepieniu nie będą poddane kwarantannie.

Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi