Zespół Szkół Specjalnych nr 4
ul. Niciarniana 2a
92-208 Łódź
tel. 42 6789305
zssnr4_lodz@dtnet.pl