Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 128 im. Jana Brzechwy
ul. Niciarniana 2a, 92-208 Łódź

tel. 42 6789305

e-mail: 

kontakt@sp128.elodz.edu.pl