Wszystka wiedza pochodzi
z doświadczenia.
Doświadczenie jest produktem rozumu. (Immanuel Kant)

 

jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami i dużym doświadczeniem 
od dziesiątek już lat dokonalimy naszą pracę 
teraz jesteśmy nowoczesną placówką,
ale pamiętamy o naszej historii,
pielęgnujemy pamięć o ważnych wydarzeniach z życia szkoły 
i o Ludziach, którzy przyczynilili się do jej rozwoju.

 

lata 1959-1960


                                                     Inicjatorką i założycielką Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 128 
                                                     w Łodzi
była Pani Jadwiga Janicz – Piaskowska.
                                                     Była doskonałą organizatorką pracy pedagogicznej.
                                                     W tym czasie szkoła mieściła się w starym budynku
                                                     przy ulicy Szpitalnej 9/11, 122 uczniów w sześciu oddziałach
                                                     i tylko siedmiu nauczycieli miało do dyspozycji dziewięć
                                                     pomieszczeń lekcyjnych i salę gimnastyczną. 

 

lata 1960 – 1964

                                                       Dyrektorem szkoły był pan Józef Rosłonek. Dokonał modernizacji
                                                       i przeprowadził remont szkoły.
                                                       Doposażył placówkę w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
                                                       Tworzył nowe klasy – skutecznie walczył z przepełnieniem oddziałów.

 

lata 1964 – 1982

Dyrektorem był pan Franciszek Sikora. Dobro dziecka było celem nadrzędnym jego wszelkich działań. Wprowadził szkołę w krąg placówek wyróżniających się na terenie Łodzi. Inicjował nowe formy dydaktyczne i samokształcenie nauczycieli. Propagował lekcje pokazowe dla nauczycieli łódzkich szkół specjalnych. Niestrudzony w zabiegach o poprawę warunków lokalowych.

Od 1 września 1971 roku szkoła została przeniesiona do nowej siedziby przy ulicy Mazowieckiej, gdzie mieściły się niewielkie pomieszczenia lekcyjne, brak było sali gimnastycznej, funkcję boiska spełniało małe podwórko. Kilka oddziałów zostało przeniesionych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Niciarnianej 2a. Od 1974 roku wszystkie oddziały zostały przeniesione do obecnego budynku a rok później placówka rozrosła się w wyniku połączenia szkół – SPS Nr 128 i SPS Nr 165 z ulicy Targowej 77.

 

1982 – 2003

Funkcję dyrektora sprawowała pani Jadwiga Galicka – Załęska. Zorganizowała w szkole pierwszy w historii szkolnictwa specjalnego oddział przedszkolny i „szkołę życia”. Zmodernizowała placówkę, przeprowadzano szereg remontów. Przekształciła pomieszczenia piwniczne w pracownię techniczną i izbę harcerską, pozyskała budynek stojący na posesji obok szkoły i przeniosła tam oddział przedszkolny i klasy nauczania początkowego, zorganizowała salę gimnastyki korekcyjnej. Dbała o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych i ich wygląd estetyczny. Pozyskała do współpracy ze szkołą szeroki krąg instytucji wspomagających działalność dydaktyczną i wychowawczo – opiekuńczą. Nawiązała współpracę z wydziałem pedagogicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w szkole odbywały się praktyki studenckie. W 1985 roku szkoła otrzymała imię i sztandar. Patronem szkoły został Jan Brzechwa. W 1992 roku w szkole powstał Klub Seniora. W 2000 roku powołany został Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w skład którego weszły – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 128 i Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 4.