Wspólnie cieszymy się
z sukcesów dzieci!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz dla uczniów z autyzmem.

 

Edukacja wczesnoszkolna i języka angielski


Lokomotywa; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

My World 1 Funbook,; Wydawnictwo Nowa Era. Seria do języka angielskiego.

New English Adventure, Poziom 1, Wydawnictwo Pearson

 

Historia

Klasa IV: Historia 4; WSiP. Podręcznik i ćwiczenia.

Klasa V: Historia 5; WSiP. Podręcznik oraz ćwiczenia.

Klasa VI: Klucz do historii 6; WSiP. Podręcznik oraz ćwiczenia.

Klasa VII: Historia 7; WSiP. Podręcznik i ćwiczenia.

Klas VII: Historia 8; WSiP. Podręcznik i ćwiczenia.

 

Język angielski

Klasa IV: STEPS FORWARD 1; Wydawnictwo  OXFORD, podręcznik i ćwiczenia.

Klasa V: STEPS FORWARD 2; Wydawnictwo  OXFORD, podręcznik i ćwiczenia. ,

Klasa VI: STEPS FORWARD 3; Wydawnictwo  OXFORD, podręcznik i ćwiczenia.

Klasa VII: TEEN EXPLORER 7. - Wydawnictwo NOWA ERA, podręcznik i ćwiczenia

Klasa VIII : TEEN EXPLORER 8- NOWA ERA, podręcznik i ćwiczenia

Język polski

Klasa IV: Jutro pójdę w świat. WSiP. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Klasa V : Jutro pójdę w świat. WSiP. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Klasa VI: Teraz polski!; Wydawnictwo Nowa Era. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Klasa VII: Bliżej słowa ; WSiP. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Klasa VIII Bliżej słowa ; WSiP. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Przyroda

Klasa IV:  Przyroda 4. WSiP. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.

Klasa V:  Przyrodo Witaj. WSiP. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.

Klasa VI:  Przyrodo Witaj. WSiP. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.

Biologia

Klasa VII :Biologia 7. WSiP. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.

Klasa VIII :Biologia 8 –WSiP. . Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.

 

Matematyka

Klasy IV: Matematyka z plusem.Podręcznik i ćwiczenie; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Klasa V : Matematyka z plusem. Podręcznik i ćwiczenie; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa VI: Matematyka z plusem. Podręcznik i ćwiczenie; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Klasa VII: Matematyka z plusem. Podręcznik i ćwiczenie ; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Klasa VIII Matematyka z plusem. Podręcznik i ćwiczenie; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Geografia

Klasa V:   Planeta Nowa; Wydawnictwo Nowa Era. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Klasa VI:   Planeta Nowa; Wydawnictwo Nowa Era. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Klasa VII:   Planeta Nowa; Wydawnictwo Nowa Era. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Klasa VIII:   Planeta Nowa; Wydawnictwo Nowa Era. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń   

 Atlas Geograficzny – Polska, kontynenty, świat; Wydawnictwo Nowa Era.

Fizyka

 

Klasa VII :Fizyka z plusem; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Klasa VIII: Fizyka z plusem; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń..

Muzyka

Klasy IV, VI, VII

Lekcja muzyki; wydawnictwo Nowa Era

Klasa V, VIII

Klucz do muzyki; wydawnictwo WSiP

Technika

Klasy IV- VIII Jak to działa; wydawnictwo Nowa Era

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
i znacznym oraz dla uczniów z autyzmem

 

Wydawnictwo PWN

Karty pracy min:

 • Pewny start. Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy; Wydawnictwo Szkolne PWN. 

 • Pewny start. Grafomotoryka. Karty pracy; Wydawnictwo Szkolne PWN

 • Pewny start. Orientacja przestrzenna;  Karty pracy; Wydawnictwo Szkolne PWN

 • Pewny start. Mój dobry rok. Czytam, piszę, rysuję; Wydawnictwo Szkolne PWN

 • Pewny start. Świat w obrazkach; Wydawnictwo Szkolne PWN.

 • Cztery pory roku; Wydawnictwo Szkolne PWN

 • Pewny start. Wokół pór roku z plusem

 • Pewny start. Mój dobry rok. Zeszyt techniczny (karty zadaniowe)

 • Pewny start Dzisiaj w szkole – pakiet

 • Pewny start zajęcia rewalidacyjne percepcja słuchowa

 • Pewny start koncentracja uwagi

 • Pewny start percepcja wzrokowa

 • Pewny start znam te słowa

 • Pewny start o dojrzewaniu chłopców 

 • Zestaw kart pracy z serii Pewny start Dzisiaj w szkole

 • Pewny Start o dojrzewaniu dziewczęta

 • Pewny start wokół pór roku - układam, opowiadam - historyjki obrazkowe 

Plansza edukacyjna. Mój kraj.

 

WYDAWNICTWO HARMONIA 

Karty pracy min.:

 

- Śladami pór roku (komplet):

- Karty pracy dla I etapu nauczania edukacyjnego , uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

 • Jest już jesień

 • Nadeszła zima

 • Przyszła wiosna

 • Nareszcie lato

 • Ja i mój świat" Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka, Na komplet składają się: Podręcznik część 1, Podręcznik część 2, Zadania domowe, Karty Pracy.

 •  Podróż przez 4 pory roku z kartami pracy dla II etapu nauczania uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Cz.1,2,3,4.
   

 • Pracuję z kartami przez cały rok

 • Matematyka – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 1 i 2

 • Plastyka – obrazy konturowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Co dzień naprzód oto świat. Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

       

GIMNAZJUM klasa III
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Język polski

Klasa III Język polski 3; Wydawnictwo Operon

Matematyka

Klasa III, Matematyka z plusem; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Biologia

Klasa III: Bliżej biologii. WSiP. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.

Geografia

Klasy III: Planeta Nowa. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń; Wydawnictwo Nowa Era

Fizyka

Klasa III: Świat  fizyki z bliska -  część 4 i część 5; wydawnictwo ZAMKOR

Historia 

Klasy III: Śladami przeszłości 3; Wydawnictwo Nowa Era

WOS  

Klasy III: Dziś i jutro 3; Wydawnictwo Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa III: „Żyje i działam bezpiecznie”; Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

klasa III: EGZAMIN  GIMNAZJALNY; Wydawnictwo MACMILLAN.

 

GIMNAZJUM klasa III
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz dla uczniów z autyzmem

 

PWN

Klasa II I (materiały ćwiczeniowe):

·         Pewny start. Mój dobry rok. Lubię jesień. Lubię Zimę. Lubię Wiosnę, lubię Lato. PWN

·         Pewny start. Mój dobry rok. Matematyka. Czytanie i pisanie. Przyroda. PWN

·         Pewny start. Mój dobry rok. Lubię jesień. Lubię Zimę. Lubię Wiosnę, lubię Lato. PWN

·         Pewny start. Wokół pór roku. Wokół jesieni. Wokół zimy. Wokół wiosny. Wokół lata.

Klasa III (materiały edukacyjne):

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta. Plansze magnetyczne. PWN

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy. Plansze magnetyczne. PWN

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta. Dbam o siebie. Instrukcje. PWN

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy. Dbam o siebie. Instrukcje. PWN

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta. Układam. Opowiadam. Historyjki obrazkowe. PWN

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy. Układam. Opowiadam. Historyjki obrazkowe. PWN

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta. Co to jest dojrzewanie? Historyjki społeczne. PWN

·         Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy. Co to jest dojrzewanie? Historyjki społeczne. PWN

·         Pewny start. Instrukcje zachowań. Zakupy. Dobre maniery. Pory roku. Nagłe zdarzenia. Komunikacja miejska. Kino. Kawiarnia. Higiena. Choroba. Bezpieczeństwo na drodze. PWN

.         Pewny start. Mój dobry rok. Materiał edukacyjny. PWN


Uwaga Drodzy Państwo! 

Poniżej znajdują się informacje o realizowanym przez szkołę projekcie
oraz plan realizowanych zajęć. 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła od 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła realizację projektu "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu opiewa na kwotę 845 870,46 zł.
Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 786 620,46 zł.
Wkład własny wynosi 95 411,88 zł.

 

Projekt ma na celu:

- podniesienie kompetencji społecznych uczniów, indywidualizację procesu kształcenia

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli,

- doposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w sprzęt TIK ( laptopy dla nauczycieli, komputery dla uczniów), w nowoczesny sprzęt diagnostyczno– terapeutyczny, tablety z oprogramowaniem MÓWIK dla uczniów niemówiących

Zajęcia dodatkowe dla uczniów:

 1. Zaj. z programowania- Komputerowy świat- 1 godz./tyg., 02.2017- 06.2018

 2. Zaj. z j. ang. -Angielski w kuchni - 2 godz./tyg ., 02.2017- 06.2018

 3. Zaj. teatralne „Wielką siłę mam w sobie- 1 godz./tyg., 02.2017- 06.2018

 4. Zaj. muzyczno - ruchowe-„ 1,2,3 Tańczę Ja i Ty” 2 godz./tyg., 02.2017- 06.2018

 5. Zaj. kulinarne „Super Kuchcik”- 2 godz./tyg., 02.2017- 06.2018

 6. Zaj. „Matematyka wokół nas”-1 godz/tyg., 02.2017-06.2018

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

 1. Zaj. terapii metodą Warnkego-6 godz./tyg., 02.2017-20.06.2018

 2. Zaj. terapii Tomatisa - 5 godz./tyg w 6 sesjach., w sumie 135 godz., 02.2017-20.06.2018

 3. Zaj. biofeedback -6 godz./tyg., 09.2017-20.06.2018

 4. Alternatywne Metody Komunikacji - AAC- 8 godz./tyg., 02.2017-20.06.2018

 5. Zaj. terapii behawioralnej –8 godz./tyg., 02.2017-20.06.2018

 6. Zaj. terapii Johansena-4 godz./tyg., 09.2017-06.2018

 7. „Czytam ,piszę, rozumiem”-zaj. terapii pedagogicznej metodą Krakowską- 4godz/tyg.-09.2017-06.2018

 8. Terapia Sensoryczna- 6 godz./tyg., 09.2017-20.06.2018

 

Studia, kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli:

              Studia podyplomowe:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

 2. Arteterapia - 1K/0M

  Kursy kwalifikacyjne i szkolenia:

 1. Terapia Sensoryczna – I i II stopień

 2. Łagodna bioenergetyka

 3. Sz. Biofeedback

 4. Sz. Tomatis

 5. Sz.Johansena

 6. Sz. Sensomotoryka

 7. Ter. behawioralna - kurs III modułowy

 8. Ter. Bilateralna

             Szkolenia i kursy doskonalące w zakresie pedagogiki specjalnej:

 1. Sz. Sensomotoryczna Terapia Widzenia

 2. Sz. stosowania alternatywnych metod komunikacji (AAC)- PECS

 3. VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii

 4. Met. Krakowska szkol. podstaw.

 5. Wykorzystywanie narzędzi TIK w pracy

 6. Grafiki komputerowej

 7. Sz. Neurodydaktyka

  PLAN ZAJĘĆ

  Godziny rozpoczęcia zajęć: 

  5. 12.05 - 12.50

  6. 13.05 - 13.50

  7. 13.55 - 14.40

  8. 14.45 – 15.30

   

  Terapia behawioralna – Grupy:                                                                                                                                                                           

  1.        Kl. S. Helwich                                                                                                       

  2.        Kl. K. Siwielec-Woźniak                                                                                   

  3.        Kl. A. Wojdy                                                                                                          

  4.        Kl. J. Wójcik                                                                                                          

  5.        Kl. A. Różańskiej                                                                                                 

  6.        Kl. S. Kuśmirek

  7.        Kl. E. Polikiewicz – Grabarczyk

  8.        Kl. M. Ratajczyk

 

Uwaga!
Dzięki współpracy z Centrum Terapeutycznym "Równy Start", który bezpłatnie udostępnił specjalistyczny sprzęt, w ostatnim tygodniu lutego 2017 r. w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z terapii Metodą Warnkego.


 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. w naszej szkole  realizowany był projektu „Bezpieczna +”.

Projektem objętych zostało 87 uczniów szkoły podstawowej i 41 uczniów gimnazjum oraz deklarujący uczestnictwo nauczyciele i rodzice.

Uczniowie poszczególnych klas wymiennie uczestniczyli w następujących zajęciach:

a)  wycieczka całodniowa do Torunia

b)  zajęcia warsztatowe: plastyczne, komputerowe, rozwijające kompetencje społeczne i aktywizujące  psychoruchowo.

Nauczyciele i rodzice uczniów wzięli udział w szkoleniach warsztatowych na temat:

c)  nauczyciele  -  „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i jego rodziną” oraz  „Sposoby radzenia sobie
z zachowaniami agresywnymi u dzieci. Współpraca z rodzicami.”

d)  rodzice  uczniów - „Jak radzić sobie z problemami własnych dzieci” oraz  „Zachowanie agresywne u dzieci i radzenie sobie
z nimi. Współpraca ze szkołą.”.

 

BEZPIECZNI NA DRODZE

W okresie od 1 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. nasza szkoła realizować będzie projekt „ BEZPIECZNI NA DRODZE” podnoszący bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży współfinansowany w ramach małych grantów przez Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Projekt zakłada realizację trzech działań: warsztatów teatralnych, konkursu plastycznego oraz Dnia Bezpieczeństwa.

I. Warsztat teatralny kierowany jest do dzieci z klas I – VI szkoły podstawowej oraz z zespołów edukacyjno – terapeutycznych szkoły podstawowej i gimnazjum. Spośród tej grupy dzieci wyłonionych zostanie 30. Uczniowie ci zostaną podzieleni na 5 zespołów 6 osobowych. Każdy zespół otrzyma dwóch opiekunów – wolontariuszy- uczniów liceum. Wolontariusze to uczniowie pobliskiego liceum ogólnokształcącego, z którym współpracowaliśmy już wielokrotnie. Zespoły uczniów pod opieką wolontariuszy wylosują tematy oraz zestaw pomocy, niezbędnych do przygotowania scenek. Tematem poszczególnych prezentacji będą następujące zagadnienia:
1. Przechodzenie przez jezdnię: sygnały, znaki, zakazy i nakazy.
2. Poruszanie się po drodze w mieście i poza miastem.
3. Jak być widocznym na drodze- rola odblasków.
4. Jak prawidłowo wezwać pomoc.
5. Pasażer tramwaju, auta, autobusu – bezpieczne zasady zachowania
II. Konkurs plastyczny - Konkurs skierowany zostanie do uczniów całej szkoły i poprzedzony zostanie lekcjami wychowawczymi podczas których wychowawcy omówią z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez ulicę, bezpiecznej jazdy rowerem, konieczności noszenia odblasków itp. jak również przypomną zasady prawidłowego wezwania pomocy. Następnie uczniowie wykonają prace przedstawiające poznane przez nie zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: zespołowo i indywidualnie. Zespoły będą miały za zadanie przygotowanie plakatu, zaś prace indywidualne będą zależały od pomysłu ucznia.
III. Dzień Bezpieczeństwa - będzie uwieńczeniem wszystkich działań w szkole. Podczas tego dnia zostaną wyeksponowane wszystkie prace dzieci oraz zaprezentowane scenki przygotowane podczas warsztatów. Będzie to przyczynkiem do jeszcze jednego przypomnienia bezpiecznego poruszania się na drodze. Cała społeczność szkolna będzie świadkiem wręczenia nagród zwycięskim zespołom, nagród indywidualnych.


Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT DBAM O ŚWIAT

To projekt na działania ekologiczne, które nasza szkoła podjęła w tym roku szkolnym tj. 2015/2016. Wartość ogólna zadania wyniesie 16 731 zł. z czego aż 90 %- tj. 15.000 zł. dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt przewiduje takie działania jak:

1. Wycieczki i warsztaty:


– Bałtów – wycieczka jednodniowa,

- Świętokrzyski Park Narodowy- wycieczka jednodniowa

- Jura Krakowsko – Częstochowska

- Jeziora Mazurskie – wycieczka trzydniowa

- Warsztaty pszczelarskie w Lipce

-„Jak Eko poznał Lansa”- Warsztaty poprowadzą pracownicy Ośrodka Działań

Ekologicznych "Źródła" - Dla klas I-III, IV-VI i gimnazjum

2. Konkursy:

- Konkurs plastyczny „ Drzewo Marzeń”

- Szkolny Konkurs Plastyczno – Ekologiczny „ Ekologiczne Mandale”

- Konkurs międzyszkolny „ Ekologiczne zabawki”

- XIV Szkolny Konkurs kulinarny „ Smaki Europy”

3. Inne działania ekologiczne np. bal jesieni, dzień jabłka, święto dyni, zajęcia w kole przyrodniczym, opieka nad ogródkiem szkolnym, rajdy i wiele wiele innych itp.

4. Zakupimy pomoce dydaktyczne – plansze, gry dydaktyczne, albumy, tablice itp.

Zapraszamy również na stronę www.zainwestujwekologie.pl