dodano: 2017-05-10

Pytania wykonawców

Wykonawcy zainteresowani  zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest:  Dostawa sprzętu informatycznego i RTV w ramach projektu „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadali pytania, na które udzielono odpowiedzi. 

Treść pytań i odpowiedzi znajdą Państwa w dokumencie tekstowym - do pobrania poniżej:

 Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 10.05.2017.doc