dodano: 2017-05-12

Odpowiedzi na kolejne pytania wykonawców

Wykonawcy zainteresowani  zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem są:  Usługi szkoleniowe w ramach projektu „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 w Łodzi” (umowa nr 11.01.02-10-B061/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi, zadali pytania, na które udzielono odpowiedzi. 

Treść pytań i odpowiedzi znajdą Państwo w dokumencie tekstowym - do pobrania poniżej:

 Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 12.05.2017.doc