dodano: 2017-06-07

Nowe zapytanie ofertowe

Ogłaszamy nowe zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są:

Usługi szkoleniowe w ramach projektu „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 w Łodzi” (umowa nr 11.01.02-10-B061/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - pliki tekstowe do pobrania poniżej.

Regulamin 
Załącznik nr 1 do regulaminu - Ogłoszenie 
Załącznik nr 2 do regulaminu - OPZ 
Załącznik nr 3 do regulaminu - Formularz oferty z oświadczeniami 
Załącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA na szkolenia