dodano: 2016-09-24

Zapraszamy na Konferencję


Szanowni Państwo,
 

nauczyciele, pedagodzy, specjaliści przedszkoli, 
szkół ogólnodostępnych oraz szkół z klasami integracyjnymi. 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi,  Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi  oraz „Navicula” Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi


serdecznie zapraszają  na dwudniową
 Konferencję 

„DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA I AUTYZMEM – PRAKTYCZNE ASPEKTY DIAGNOZY,
TERAPII, EDUKACJI”


która odbędzie się  6 i 7 października 2016 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 w godz. 9.30 – 15.00
Dlaczego temat Konferencji jest tak ważny i powinien Państwa zainteresować?

Każdy z nas może spotkać na swojej zawodowej drodze dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z nim stanowi prawdziwe wyzwanie!

Głównym celem konferencji jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie kompetencji i potencjału merytorycznego nauczycieli, pedagogów i specjalistów w obszarze pracy z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera) i ich rodzicami.

Konferencja jest zorganizowana przez trzy łódzkie instytucje zajmujące się problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Problem autyzmu zostanie przedstawiony wieloaspektowo - od strony teoretycznej i praktycznej - przez specjalistów pracujących na co dzień z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera.

Uczestnicząc w wykładach i warsztatach, dowiecie się Państwo na czym polega specyfika zaburzeń z perspektywy diagnosty, jakie strategie zastosować, żeby stworzyć dziecku najkorzystniejsze warunki rozwoju, jak radzić sobie z ich trudnymi zachowaniami. Treścią proponowanych zajęć warsztatowych będą także różnorodne metody i techniki terapeutyczne.

Chcemy Państwu przekazać również informacje o programie działań wolontariackich  na rzecz dzieci z ASD. Ważnym punktem programu będzie funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zapraszamy serdecznie!

Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo w programie konferencji na stronie http://www.doradztwo-lodz.pl/