dodano: 2017-05-25

Informacja o unieważnieniu części postępowania

Informujemy o umożeniu części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:  "Usługi szkoleniowe w ramach projektu „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 w Łodzi”.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym pliku tekstowym,

Informacje o unieważnieniu